Platums: 270 cm 

Augstums: 230 cm

Cena: 55 euro

Platums: 120cm 

Augstums: 240 cm

Cena: 20 euro

Pievienojamas atbalsta kājas
novietošanai uz bruģa vai telpās

Platums: 190cm 

Augstums: 240 cm

Cena: 25euro

Pievienojamas atbalsta kājas novietošanai uz bruģa vai telpās

Platums: 190cm 

Augstums: 240 cm

Dziļums: 120cm

Cena: 40 euro

Pievienojamas atbalsta kājas
novietošanai uz bruģa vai telpās

Platums: 190cm 

Augstums: 270 cm

Dziļums: 120cm

Cena: 45 euro

Pievienojamas atbaalsta kājas
novietošanai uz bruģa vai telpās

Platums: 120 cm 

Augstums: 220 cm

Dziļums: 40cm

Cena: 35 euro

Platums: 230 cm 

Augstums: 220 cm

Dziļums: 40cm

Cena: 40 euro